TK´s SPEL i Norrköping

V86 SUPER MEGA 1000 KR/ANDEL


V86 SUPER MEGA  

17/4 Solvalla/Åby

Första start 20:30

13 Andelar 


AVD 1: 2-3-4                 
Reserver: 8-9

AVD 2: 2 Thelma de G  Reserver: 11-9

AVD 3: 3-4-6-12-15     Reserver: 10-5

AVD 4: 2-3-8-10-11     Reserver: 6-9

AVD 5: 1-5-8-9-10       Reserver: 4-7

AVD 6: 2-3-4-5-6-7-8  Reserver: 1-8

AVD 7: 2-4-5                Reserver: 8-9

AVD 8: 2-3-4-5-7-11   Reserver: 12-1
 

*Med reservation för felskrivning

SuperMega

1000:-/Andel

ca 40 000 Rader

ca 10 Andelar