TK´s SPEL i Norrköping

V86 SUPER MEGA 1000 KR/ANDEL


V86 SUPER MEGA  

15/8 E-tuna 

Första start 19:20

23 Andelar MAXAD 


AVD 1: 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11            
Reserver: 3-12

AVD 2: 6 Farlander Am                          Reserver: 11-4

AVD 3: 4-7-8                                            Reserver: 6-3

AVD 4: 1-3-4-5-7-8-10-12-13-14-15 Reserver: 2-6

AVD 5: 1-2-4-5-7-9-11                           Reserver: 8-6

AVD 6: 7 Code Bon                                  Reserver: 11-5

AVD 7: 1-2-3-4                                         Reserver: 8-11

AVD 8: 1-2-3-4-5-7-8-9-11                   Reserver: 10-12

 

*Med reservation för felskrivning

SuperMega

1000:-/Andel

ca 40 000 Rader

ca 10 Andelar