TK´s SPEL i Norrköping

250/500:- ANDEL

18/1  KALMAR

21 Andelar 

Första Start 16:20

AVD 1: 4-5-6-9-14                        Reserver: 8-11

AVD 2: 6-7-9-10-12                      Reserver: 1-5

AVD 3: 1-2-3-5-6-9-12                 Reserver: 4-11

AVD 4: 3-5-7-8-9-10-11-14-15   Reserver: 6-2

AVD 5: 1-3                                     Reserver: 12-11

AVD 6: 2 ATIK D.L                         Reserver: 1-6

AVD 7: 2-3-5                                  Reserver: 4-1

*Med reservation för felskrivning   

 

Systemet ligger på ca 10000 rader.

För 250:- köper man 1/20 av systemet.

För 500:- köper man 1/10 av systemet.

Systemet görs Lördagar och läggs ut på hemsidan ca kl 13:00  ca 20-22 andelar