TK´s SPEL i Norrköping

250/500:- ANDEL

 

17/10 Gävle

20 Andelar

PRELIMINÄR RAD
Ändrar vi medelas detta, annars denna som gäller,
Kontrolera gärna straxt innan start

Första Start 15:00  Köpstopp 14:30

AVD 1: 3.4.5.6.7.8.9.11.12    Reserver: 10.2

AVD 2: 3.5.13.14.15               Reserver: 6.11

AVD 3: 3.4.8.10.11                 Reserver: 7.2

AVD 4: 5.T.B.s Trollgutt         Reserver: 15.10

AVD 5: 1.2.6.10.11                 Reserver: 9.7

AVD 6: 1.3.6.7                         Reserver: 9.4

AVD 7: 3.5                               Reserver: 10.9

*Med reservation för felskrivning    

 

Systemet ligger på ca 10000 rader.

För 250:- köper man 1/20 av systemet.

För 500:- köper man 1/10 av systemet.

Systemet görs Lördagar och läggs ut på hemsidan ca kl 13:00  ca 20-22 andelar