TK´s SPEL i Norrköping

250/500:- ANDEL

 

5/7  jarlsberg

 Andelar

PRELIMINÄR RAD
Ändrar vi medelas detta, annars denna som gäller,
Kontrolera gärna straxt innan start

Första Start 16:20,  KÖPSTOPP 16:00

AVD 1: 5-8-9-12-13-14-15                 Reserver: 2-11

AVD 2: 1-3-4-5-9-10-11                      Reserver: 6-7

AVD 3: 1-2-8                                      Reserver: 4-3

AVD 4: 9-14                                       Reserver: 5-8

AVD 5: 5 Thank ful                            Reserver: 6-2

AVD 6: 1-2-5-6-10-11                         Reserver:        12-3                      

AVD 7: 1-2-3-5-7-                                Reserver: 4-6

*Med reservation för felskrivning   

 

Systemet ligger på ca 10000 rader.

För 250:- köper man 1/20 av systemet.

För 500:- köper man 1/10 av systemet.

Systemet görs Lördagar och läggs ut på hemsidan ca kl 13:00  ca 20-22 andelar