TK´s SPEL i Norrköping

250/500:- ANDEL

 

9/8  Dannero

20  Andelar

PRELIMINÄR RAD
Ändrar vi medelas detta, annars denna som gäller,
Kontrolera gärna straxt innan start

Första Start 16:20  Köpstopp 16:00

AVD 1: 3.5.7                         Reserver: 2.6

AVD 2: 1.2.3.4.5.6.9.10       Reserver: 7.12

AVD 3: 1.3.8.9.13.14           Reserver: 2.6

AVD 4: 1.2.3.4.9                   Reserver: 7.5

AVD 5: 1.12.14                     Reserver: 4.5

AVD 6: 12. Lipstick Tooma  Reserver: 8.13       

AVD 7: 6.7.9.10                    Reserver: 13.8

*Med reservation för felskrivning   

 

Systemet ligger på ca 10000 rader.

För 250:- köper man 1/20 av systemet.

För 500:- köper man 1/10 av systemet.

Systemet görs Lördagar och läggs ut på hemsidan ca kl 13:00  ca 20-22 andelar